Ändra inställning för tidsgräns för låsskärm i Windows 10

Ändra inställning för tidsgräns för låsskärm i Windows 10: Det är möjligt att du kanske vill ändra tidsinställningar för låsskärm eftersom antingen tiden är inställd på för låg eller hög för att Windows ska låsa skärmen när datorn är inaktiv. Detta är en bra funktion när du vill säkra din dator när du inte använder den. Så vad Windows gör är att den låser skärmen automatiskt efter att din dator är inaktiv under viss tid och antingen visar skärmsläckaren eller bara stänger av skärmen.

Tidigare användes skärmsläckarna för att förhindra utbrändhet på CRT-skärmar men numera är det mer en säkerhetsfunktion. Om du till exempel är borta från din dator i några timmar är chansen att någon kan komma åt dina filer, lösenord osv om datorn inte är låst eller stängd av dig. Men om du har ställt in korrekt inställning av tidsgränsen för låsskärmen stängs skärmen automatiskt av efter att PC: n har lämnats inaktiv i några minuter och om någon försöker få åtkomst till det kommer Windows att göra som inloggningslösenord.

Det enda problemet med den här säkerhetsfunktionen är att ibland tidsgränsen för låsskärmen är inställd på 5 minuter, vilket innebär att datorn låser skärmen efter att datorn har lämnats inaktiv i 5 minuter. Nu irriterar den här inställningen många användare eftersom deras dator kan låsas ofta och de måste ange lösenordet varje gång som slösar bort mycket tid. För att förhindra att detta händer måste du öka inställningen för tidsgränsen för låsskärmen i Windows 10 för att förhindra att skärmen stängs ofta.

Ändra inställning för tidsgräns för låsskärm i Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt för att något skulle gå fel.

Metod 1: Öka inställningen för skärmtid för Windows-inställningar

1. Tryck på Windows Keys + I för att öppna Inställningar och klicka sedan på Personalization.

$config[ads_text6] not found

2. Från den vänstra menyn väljer du Lås skärm.

3. Bläddra nedåt tills du hittar inställningar för skärmtid och när du hittar den klickar du på den.

4. Ställ in tidsinställningen under Skärm till något högre om du vill undvika att stänga av skärmen varje nu.

5.Om du vill inaktivera inställningen helt väljer du Aldrig från rullgardinsmenyn.

6. Se också till att vilotiden är inställd högre än skärmens avstängningstid, annars kommer datorn att gå i vila och att skärmen inte skulle vara låst.

7.Det är att föredra om sömn är inaktiverad eller minst satt till 30 minuter eller mer, i det här fallet kommer du att ha mycket tid att komma tillbaka till din dator, om inte kommer det att gå i viloläge.

8. Starta om din dator för att spara ändringar.

Metod 2: Ändra inställning för tidsgräns för låsskärm från kontrollpanelen

Obs: Detta är bara ett alternativ till metoden ovan, om du har följt det, hoppa över det här steget.

1.Tryck på Windows Key + X och välj sedan Kontrollpanelen.

2.Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Power Options.

3.Nu klicka på Ändra planinställningar bredvid din nuvarande aktiva energiplan.

4.Ange samma inställningar som rådgivning i föregående metod.

5. Se till att ställa in inställningarna för både batteri och anslutet alternativ.

Metod 3: Använda register

1.Tryck på Windows Key + R, skriv sedan regedit och tryck på Enter för att öppna registerredigeraren.

2.Navigera till följande sökväg i registret:

HKEYLOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ driver \ PowerSettings \ 7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99 \ 8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7

3. Dubbelklicka på Attribut DWORD i det högra fönstret.

4.Om du inte hittar det måste du skapa DWORD, högerklicka på ett tomt område i det högra fönstret och välj Nytt> DWORD (32-bitars) värde.

5. Namnge det som attribut och dubbelklicka på det.

6.Nu ändra dess värde från 1 till 2 och klicka på OK.

7. Starta om din dator för att spara ändringar.

8.Nu högerklicka på Power-ikonen i systemfältet och välj Power Options.

9.Klicka på Ändra planinställningar bredvid din nuvarande aktiva plan.

10. Klicka sedan på Ändra avancerade ströminställningar.

11.Rulla ner tills du ser Display och klicka sedan på den för att utvidga dess inställningar.

12. Dubbelklicka på visning av konsollås från timeout och ändra sedan dess värde från 1 minut till den tid du vill ha.

13.Klicka på Apply följt av OK.

14. Starta om datorn för att spara ändringar.

Metod 4: Ändra inställningar för tidsgräns för låsskärm med kommandotolken

1.Tryck på Windows Key + X och välj sedan Kommandotolken (Admin).

2. Skriv följande kommando och tryck på Enter:

powercfg.exe / SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOCONLOCK 60

powercfg.exe / SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_VIDEO VIDEOCONLOCK 60

Obs: Du måste byta ut "60" i kommandot ovan med den inställda tidsgräns för skärmen (i sekunder), till exempel om du vill ha 5 minuter, ställ sedan in den på 300 sekunder.

3.Ange följande kommando och tryck på Enter:

powercfg.exe / SETACTIVE SCHEME_CURRENT

4. Starta om din dator för att spara ändringar.

Rekommenderat för dig:

  • Fix DPC_WATCHDOG_VIOLATION-fel 0x00000133
  • Fix Windows kunde inte automatiskt upptäcka detta nätverk proxyinställningar
  • Lös Windows 10 fryser ut slumpmässigt
  • Fix Det uppstod ett problem med att återställa datorns fel

Det är det du har lärt dig hur du ändrar inställning av tidsgräns för låsskärm i Windows 10, men om du fortfarande har några frågor angående detta inlägg, fråga gärna dem i kommentarens avsnitt.

$config[ads_text6] not found

Relaterade Artiklar