Fix Windows Update Error 80246008

Fixa Windows Update Error 80246008: Om du står inför Windows Update Error 80246008 betyder det att det finns problem med Background Intelligent Transfer Service eller med COM + Event System. Endera av dessa tjänster kan inte starta vilket är viktigt för att Windows Update ska fungera och därmed felet. Ibland kan konfigurationsfel med BITS orsaka ovanstående problem, eftersom du ser att det finns olika skäl men de är alla associerade med BITS. Så utan att slösa bort någon tid låt oss se hur du faktiskt fixar Windows Update Error 80246008 med nedanstående felsökningsguide.

Fix Windows Update Error 80246008

Se till att skapa en återställningspunkt för att något skulle gå fel.

Metod 1: Se till att BITS och COM + Event System Services körs

1.Tryck på Windows Keys + R och skriv sedan services.msc och tryck på Enter.

2.Nu hittar BITS och COM + Event System Services och dubbelklicka sedan på var och en av dem.

3. Se till att starttypen är inställd på Automatisk och var och en av ovanstående tjänster körs, om inte, klicka sedan på Start- knappen.

4.Klicka på Apply följt av OK.

5. Starta om din dator och försök igen att uppdatera Windows.

Metod 2: Registreringsfix

1. Öppna anteckningsblocken och kopiera nedanstående innehåll som det är:

Windows registerredigerare version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ BITS] “DisplayName” = ”@% SystemRoot% \\ system32 \\ qmgr.dll, -1000”

”Imagepath” = hex (2): 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, \

74, 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, \

00, 76, 00, 63, 00, 68, 00, 6f, 00, 73, 00, 74, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00, 2d, 00, \

6b, 00, 20, 00, 6e, 00, 65, 00, 74, 00, 73, 00, 76, 00, 63, 00, 73, 00, 00, 00

”Beskrivning” =”@% Systemroot% \\ system32 \\ qmgr.dll, -1001”

”Object” =”Local”

”ErrorControl” = dword: 00000001

”Start” = dword: 00000002

”DelayedAutoStart” = dword: 00000001

”Typ” = dword: 00000020

”DependOnService” = hex (7): 52, 00, 70, 00, 63, 00, 53, 00, 73, 00, 00, 00, 45, 00, 76, 00, 65, 00, \

6e, 00, 74, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 00, 00, 00, 00

”ServiceSidType” = dword: 00000001

”RequiredPrivileges” = hex (7): 53, 00, 65, 00, 43, 00, 72, 00, 65, 00, 61, 00, 74, 00, 65, 00, 47, \

00, 6c, 00, 6f, 00, 62, 00, 61, 00, 6c, 00, 50, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, \

67, 00, 65, 00, 00, 00, 53, 00, 65, 00, 49, 00, 6d, 00, 70, 00, 65, 00, 72, 00, 73, 00, 6f, 00, 6e, \

00, 61, 00, 74, 00, 65, 00, 50, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, 67, 00, 65, 00, \

00, 00, 53, 00, 65, 00, 54, 00, 63, 00, 62, 00, 50, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, \

00, 67, 00, 65, 00, 00, 00, 53, 00, 65, 00, 41, 00, 73, 00, 73, 00, 69, 00, 67, 00, 6e, 00, 50, 00, \

72, 00, 69, 00, 6d, 00, 61, 00, 72, 00, 79, 00, 54, 00, 6f, 00, 6b, 00, 65, 00, 6e, 00, 50, 00, 72, \

00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, 67, 00, 65, 00, 00, 00, 53, 00, 65, 00, 49, 00, 6e, 00, \

63, 00, 72, 00, 65, 00, 61, 00, 73, 00, 65, 00, 51, 00, 75, 00, 6f, 00, 74, 00, 61, 00, 50, 00, 72, \

00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, 67, 00, 65, 00, 00, 00, 00, 00

”FailureActions” = hex: 80, 51, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 14, 00, 00, \

00, 01, 00, 00, 00, 60, ea, 00, 00, 01, 00, 00, 00, c0, d4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ BITS \ Parameters] “ServiceDll” = hex (2): 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, \

00, 74, 00, 25, 00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, \

71, 00, 6d, 00, 67, 00, 72, 00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ BITS \ Performance] “Library” = ”bitsperf.dll”

”Open” =”PerfMon_Open”

”Collect” =”PerfMon_Collect”

”Stäng” =”PerfMon_Close”

”Install” = dword: 00000001

”PerfIniFile” =”bitsctrs.ini”

“Första räknaren” = dword: 0000086c

“Last Counter” = dword: 0000087c

“Första hjälpen” = dword: 0000086d

“Last Help” = dword: 0000087d

“Objektlista” = ”2156”

”PerfMMFileName” =”Global \\ MMF_BITS_s”

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ BITS \ Security] “Security” = hex: 01, 00, 14, 80, 94, 00, 00, 00, a4, 00, 00, 00, 00, 14, 00, 00, 00, 34, 00, 00, 00, 02, \

00, 20, 00, 01, 00, 00, 00, 02, c0, 18, 00, 00, 00, 0c, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 20, 00, \

00, 00, 20, 02, 00, 00, 02, 00, 60, 00, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 00, fd, 01, 02, 00, 01, 01, 00, \

00, 00, 00, 00, 05, 12, 00, 00, 00, 00, 00, 18, 00, ff, 01, 0f, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 05, \

20, 00, 00, 00, 20, 02, 00, 00, 00, 00, 14, 00, 8d, 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 0b, \

00, 00, 00, 00, 00, 18, 00, fd, 01, 02, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 20, 00, 00, 00, 23, 02, \

00, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 20, 00, 00, 00, 20, 02, 00, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, \

05, 20, 00, 00, 00, 20, 02, 00, 00

2.Nu från Notepad- menyn klickar du på Arkiv och klickar sedan på Spara som.

3.Välj önskad plats (helst Desktop) och namnge sedan filen som BITS.reg (.reg-tillägget är viktigt).

4. Från rullgardinsmenyn Spara som typ, välj Alla filer och klicka sedan på Spara.

5.Högerklicka på filen (BITS.reg) och välj Kör som administratör.

6.Om varning väljer du Ja för att fortsätta.

7. Starta om din dator för att spara ändringar.

8. Tryck på Windows Key + X och välj sedan Kommandotolken (Admin).

9. Skriv följande kommando i cmd och tryck på Enter efter varje:

NET START BITS

NET START COM + EVENT SYSTEM

SC QC BITS

SC QUERYEX BITS

SC QC EVENTSYSTEM

10.Försök att uppdatera Windows och se om du kan åtgärda Windows Update-fel 80246008.

Metod 3: Kör felsökare för Windows Update

1. Skriv "felsökning" i Windows sökfält och klicka på Felsökning.

2.Näst, från vänster fönsterruta väljer du Visa alla.

3. Välj sedan Windows Update från felsökningslistan för datorproblem .

4.Följ instruktionerna på skärmen och låt felsökningen för Windows Update köras.

5. Starta om din dator och se om du kan åtgärda Windows Update Error 80246008.

Metod 4: Återställ Windows Update-komponenter

1.Tryck på Windows Key + X och välj sedan Kommandotolken (Admin).

2. Skriv in följande kommando i cmd och tryck på Enter efter varje:

netstoppbitar

netstopp wuauserv

netstopp appidsvc

net stop cryptsvc

3.Ta bort qmgr * .dat-filerna, för att göra detta igen öppna cmd och skriv:

Radera "% ALLUSERSPROFILE% \ Application Data \ Microsoft \ Network \ Downloader \ qmgr * .dat"

4. Skriv följande i cmd och tryck på Enter:

cd / d% windir% \ system32

5. Registrera om BITS-filerna och Windows Update-filerna . Skriv var och en av följande kommandon individuellt i cmd och tryck på Enter efter varje:

 regsvr32.exe atl.dll regsvr32.exe urlmon.dll regsvr32.exe mshtml.dll regsvr32.exe shdocvw.dll regsvr32.exe browseui.dll regsvr32.exe jscript.dll regsvr32.exe vbscript.dll regsvr32.exe scrrun.dll regsvr32. exe msxml.dll regsvr32.exe msxml3.dll regsvr32.exe msxml6.dll regsvr32.exe actxprxy.dll regsvr32.exe softpub.dll regsvr32.exe wintrust.dll regsvr32.exe dssenh.dll regsvr32.exe rsaenh.dll regsvr32.exe gs .dll regsvr32.exe sccbase.dll regsvr32.exe slbcsp.dll regsvr32.exe cryptdlg.dll regsvr32.exe oleaut32.dll regsvr32.exe ole32.dll regsvr32.exe shell32.dll regsvr32.exe initpki.dll regsvr32.exe wuapi.dll regsvr32.exe wuaueng.dll regsvr32.exe wuaueng1.dll regsvr32.exe wucltui.dll regsvr32.exe wups.dll regsvr32.exe wups2.dll regsvr32.exe wuweb.dll regsvr32.exe qmgr.dll regsvr32.exe qmgrprxy.dll regr exe wucltux.dll regsvr32.exe muweb.dll regsvr32.exe wuwebv.dll 

6. För att återställa Winsock:

netsh winsock återställning

7. Återställ BITS-tjänsten och Windows Update-tjänsten till standard säkerhetsbeskrivning:

sc.exe sdsetbitar D: (A ;; CCLCSWRPWPDTLOCRRC ;;; SY) (A ;; CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO ;;; BA) (A ;; CCLCSWLOCRRC ;;; AU) (A ;; CCLCSWRPWPDTLOCRR ;;

sc.exe sdset wuauserv D: (A ;; CCLCSWRPWPDTLOCRRC ;;; SY) (A ;; CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO ;;; BA) (A ;; CCLCSWLOCRRC ;;; AU) (A ;; CCLCSWRPWPDTL; PU);

8. Kom igång Windows-uppdateringstjänster:

netto startbitar

nettstart wuauserv

netstart appidsvc

netto start cryptsvc

9. Installera den senaste Windows Update Agent.

10. Starta om din dator och se om du kan lösa problemet.

Rekommenderat för dig:

  • Fix Kan inte justera skärmens ljusstyrka i Windows 10
  • Hur du åtgärdar BackgroundContainer.dll-felet vid uppstart
  • Fixa nätverkskortets felkod 31 i Enhetshanteraren
  • Fix ERR_CONNECTION_ABORTED i Chrome

Det är så att du har fixat Windows Update Error 80246008 men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden så fråga dem gärna i kommentarsavsnittet.

Relaterade Artiklar