Fixa Windows 10 fel klocktidsproblem

Fixa Windows 10 fel klocktidsproblem: Om du står inför det här problemet i Windows 10 där klocktid alltid är fel trots att datumet är korrekt måste du följa den här guiden för att lösa problemet. Tiden i aktivitetsfältet och inställningarna kommer att påverkas av detta problem. Om du försöker ställa in tiden manuellt fungerar den bara tillfälligt och när du startar om ditt system kommer tiden att ändras igen. Du kommer att fastna i en slinga eftersom varje gång du försöker ändra tiden kommer det att fungera tills du startar om systemet.

Det finns ingen speciell orsak till detta problem eftersom det kan orsakas på grund av föråldrad kopia av Windows, felaktigt eller dött CMOS-batteri, korrupt BCD-information, ingen tidssynkronisering, Windows-tidstjänster kan stoppas, skadat register etc. Så utan att slösa bort någon tid låt oss se hur du fixar Windows 10 fel klocktidsproblem med hjälp av felsökningsguiden nedan.

Fixa Windows 10 fel klocktidsproblem

Se till att skapa en återställningspunkt för att något skulle gå fel.

Metod 1: Synkronisera med en Internet Time Server

1.Typ Kontroll i Windows Sök och klicka sedan på Kontrollpanelen.

2.Välj stora ikoner från rullgardinsmenyn Visa och klicka sedan på Datum och tid.

3.Skift till Internet-fliken och klicka på Ändra inställningar.

4. Se till att markera “ Synkronisera med en Internet-tidsserver.

5. Välj sedan time.nist.gov från listrutan Server och klicka på Uppdatera nu.

6.Om felet uppstår klickar du igen uppdatera nu.

7.Klicka på OK och starta om din dator och se om du kan fixa Windows 10 fel klocktidsproblem.

Metod 2: Ändra inställningar för datum och tid

1. Tryck på Windows Key + I för att öppna Inställningar och klicka sedan på Time & språk.

2. Se till att växla för ” Ställ in tid automatiskt ” och ” Ställ in tidszon automatiskt ” är påslagen.

3. Starta om och se om du kan fixa Windows 10 fel klocktidsproblem.

4. Gå nu igen till inställningar för tid och språk och stäng sedan av växeln för “ Ställ in tid automatiskt.

5.Nu klicka på Ändra-knappen för att justera datum och tid manuellt.

6. Gör nödvändiga ändringar i fönstret Ändra datum och tid och klicka på Ändra.

7.Se om detta hjälper, om inte, stäng sedan av knappen för ” Ställ in tidszonen automatiskt.

8. Från tidszonen ställer du in din tidszon manuellt.

9. Starta om din dator för att spara ändringar.

Metod 3: Windows Time Service körs

1.Tryck på Windows Key + R och skriv sedan services.msc och tryck på Enter.

2.Find Windows Time Service i listan, högerklicka och välj Egenskaper.

3. Se till att starttypen är inställd på Automatisk (försenad start) och att tjänsten körs, om inte, klicka sedan på start.

4.Klicka på Apply följt av OK.

5. Starta om din dator för att spara ändringar och se om du kan fixa Windows 10 fel klocktidsproblem.

Metod 4: Ändra Windows Time Service Log on Settings

1.Tryck på Windows Key + R och skriv sedan services.msc och tryck på enter.

2.Find Windows Time i listan och högerklicka på den och välj Egenskaper.

3.Växla för att logga in på fliken och välj " Lokalt systemkonto ."

4. Se till att kryssmarkeraLåt tjänsten interagera med skrivbordet.

5.Klicka på Använd följt av OK.

6. Starta om din dator.

Metod 5: Registrera Windows Time DLL igen

1.Tryck på Windows Key + X och välj sedan Kommandotolken (Admin).

2. Skriv följande kommando i cmd och tryck på Enter:

regsvr32 w32time.dll

3.Vänta på att kommandot ska slutföras och starta om datorn.

Metod 6: Registrera Windows Time Service igen

1. Skriv in powershell i Windows Search, högerklicka sedan på PowerShell och välj Kör som administratör.

2.Nu skriver följande kommando i powershell och tryck på Enter:

w32tm / resync

3.Vänta på att kommandot ska slutföras, annars om du inte är inloggad som administratör skriver du följande kommando:

tidsdomän

4. Starta om din dator för att spara ändringar och se om du kan fixa Windows 10 fel klocktidsproblem.

Metod 7: Registrera om W32Time

1.Tryck på Windows Key + X och välj sedan Kommandotolken (Admin).

2. Skriv in följande kommando i cmd och tryck på Enter efter varje:

netstopp w32time

w32tm / avregistrera

w32tm / register

nettstart w32time

w32tm / resync

3.Vänta på att kommandona ovan ska slutföras och följ sedan metoden 3 igen.

4. Starta om din dator.

Metod 8: Uppdatera BIOS

Att utföra BIOS-uppdatering är en kritisk uppgift och om något går fel kan det allvarligt skada ditt system, därför rekommenderas en expertkontroll.

1. Det första steget är att identifiera din BIOS-version, genom att trycka på Windows Key + R, skriv sedan " msinfo32 " (utan offert) och tryck på enter för att öppna systeminformation.

2. När fönstret Systeminformation öppnas ska du hitta BIOS-version / -datum och ange sedan tillverkaren och BIOS-versionen.

3.Näst, gå till din tillverkares webbplats för t.ex. i mitt fall är det Dell så jag kommer att gå till Dells webbplats och sedan kommer jag att ange mitt dators serienummer eller klicka på alternativet för automatisk upptäckt.

4.Nu från listan över drivrutiner som visas kommer jag att klicka på BIOS och ladda ner den rekommenderade uppdateringen.

Obs! Stäng inte av datorn eller koppla bort den från strömkällan när du uppdaterar BIOS, annars kan du skada din dator. Under uppdateringen kommer din dator att starta om och du ser en svart skärm kort.

5.När filen har laddats ner dubbelklickar du bara på Exe-filen för att köra den.

6.Slutligen har du uppdaterat din BIOS och detta kan också Fixa Windows 10 fel klocktidsproblem.

Om ingenting hjälper kan du försöka få Windows till att synkronisera tiden oftare.

Metod 9: Dual Boot Fix

Om du använder Linux tillsammans med Windows uppstår problemet eftersom Windows får sin tid från BIOS förutsatt att det är i din regionala tid och medan Linux får sin tid förutsatt att tiden är i UTC. För att åtgärda det här problemet går du till Linux och bläddrar till sökvägen:

/ etc / default / rcS

Ändra: UTC = ja till UTC = nej

Metod 10: CMOS-batteri

Om ingenting fungerar är chansen att ditt BIOS-batteri kan vara dött och det är dags att byta ut det. Tid och datum lagras i BIOS, så om CMOS-batteriet tappas kommer tid och datum att vara felaktigt.

Rekommenderad:

  • Fixa hög CPU-användning av WUDFHost.exe
  • 15 sätt att påskynda en långsam Windows 10-dator
  • Fixa den valda startbilden bekräftade inte felet
  • Fixa volymikonen saknas i Aktivitetsfältet i Windows 10

Det är så du har lyckats Fixa Windows 10 fel klocktidsproblem men om du fortfarande har några frågor angående detta inlägg så fråga dem gärna i kommentarens avsnitt.

Relaterade Artiklar