Hur man öppnar TAR-filer (.tar.gz) i Windows 10

Hur man öppnar TAR-filer på Windows 10: PC: er kan lagra en stor mängd data och dessa data är inte begränsade till de filer som skapas på samma PC, men du kan också ladda ner filer från Internet, överföra filer med USB eller extern hårddisk, etc. Du kan eventuellt överföra dessa data med e-post, men bara om storleken på uppgifterna är under 1 GB. Men frågorna uppstår, om du har tusentals filer, hur ska man skicka dessa filer med e-post? Nåväl, i det här fallet bör du dra fördel av TAR-filer, eftersom det kommer att ta mycket tid att skicka filerna separat. För att lösa detta problem skapades därför TAR-filer.

TAR-fil: Tar-fil kallas också tarball som är en samling filer där flera filer är lindade i en enda fil. Så istället för att hålla reda på alla filerna separat måste du hålla reda på bara en fil efter att du har skapat TAR-filer. När TAR-filerna har skapats är nästa logiska steg komprimering som sker automatiskt. Så inte bara du sparar huvudvärken för att hantera alla filer utan också bandbredden eftersom det skickar mindre tid att skicka mindre fil och kommer också att ta mindre diskutrymme. Den utvidgningen av TAR-filen är .tar.gz.

TAR-filer används vanligtvis i operativsystem Linux och Unix. De motsvarar zip-filer i Windows. Om du nu pratar om att få åtkomst till TAR-filer i Windows-operativsystemet kommer du att kräva ett tredjepartsprogram som heter 7-Zip (det finns flera andra men vi föredrar 7-Zip). 7-Zip är en mycket lätt tredjepartsapp som gör det här jobbet mycket bra. Utan en tredjepartsapplikation kommer du att tvingas använda kommandotolken för att få åtkomst till TAR-filerna som innebär att du använder ett komplext kommando som inte rekommenderas för alla.

Öppna TAR-filer (.tar.gz) på Windows 10 med 7-Zip

Se till att skapa en återställningspunkt för att något skulle gå fel.

För att använda 7-Zip måste du först ladda ner och installera den.

Hur laddar jag ner och installerar 7-Zip på Windows 10?

För att ladda ner och installera 7-Zip följer du stegen nedan:

1. Öppna den officiella webbplatsen för 7-zip och ladda ner 7-zip.

2.När nedladdningssidan öppnas ser du två nedladdningslänkar. En för Windows (32-bitars) och annan för Windows (64-bitars).

3.Klicka på nedladdningslänken enligt din systemarkitektur. Om du inte är säker bör du kontrollera om du har ett 32-bitars eller 64-bitarssystem.

Obs: I ovanstående bild under Systemtyp kan du tydligt nämnas att det är ett 64-bitars operativsystem.

4.När du klickar på nedladdningslänken kommer 7-zip att ladda ner.

5. När nedladdningen är klar dubbelklickar du på den nedladdade filen.

6.Näst väljer du destinationsmappen där du vill installera 7-zip, lämna den, om du vill installera den under standardkatalogen.

Obs: Som standard väljs C-enhet.

7.Klicka på Installera-knappen för att starta installationen.

8. När installationen är klar klickar du på stängningsknappen.

9.Navigera till mappen där du har installerat 7-zip och du ska se något liknande:

10.Kopiera 7zFM-applikationen.

11. Slutligen klistra in det kopierade objektet på skrivbordet. Nu har du en 7-zip-ikon på skrivbordet där du enkelt kan komma åt applikationen när du vill.

Efter att ha genomfört stegen ovan är 7-zip klar att användas.

Hur skapar jag TAR-filer med 7-zip?

TAR-filer är en samling av flera filer. För att skapa en TAR-fil följer du stegen nedan:

1.Dubbelklicka på genvägen med 7 zip på skrivbordet som du just skapade.

2. Klicka nu på Bläddringssymbolen som finns på vänster sida av adressfältet.

3.Navigera till den plats där alla dina filer finns som kommer att kombineras för att skapa en enda TAR-fil.

4. Dubbelklicka på din mapp.

5.Näst kan du se alla filer i mappen.

6. Välj önskade filer som du vill inkludera under TAR-filen.

7. Klicka sedan på ikonen Lägg till-knappen som finns i det övre vänstra hörnet.

8.När du klickar på knappen Lägg till visas dialogrutan nedan:

9. Skriv in namnet som du vill ge din TAR-fil under arkivadressen.

10. Från arkivmenyn Arkivformat, se till att välja tjära om något annat format är valt.

11. Klicka slutligen på OK för att starta processen.

Din TAR-fil skapas under samma mapp som du valde i steg 4, dvs detta är den mapp där alla dina filer finns som du valde när du skapade TAR-filen. Besök den mappen för att se den skapade TAR-filen.

När du har slutfört stegen ovan kommer din TAR-fil att skapas.

Hur öppnar TAR-filer i Windows 10?

Följ nedanstående steg för att öppna TAR-filen som du har skapat eller laddat ner:

1. Öppna 7-zip-applikationen genom att dubbelklicka på genvägen på skrivbordet.

2. Klicka nu på Bläddringssymbolen som finns på vänster sida av adressfältet.

3.Navigera till platsen för din TAR-fil.

4.Välj önskad TAR-fil och klicka sedan på Extract-knappen.

5. När du klickar på Extract-knappen visas dialogrutan nedan.

6. Under sökvägen " Extrahera till: " skriver du den exakta sökvägen där du vill extrahera filerna under TAR. Eller så kan du helt enkelt klicka på knappen tre punkter för att manuellt navigera till önskad mapp.

7.Näst, klicka på OK för att extrahera filerna.

8. Navigera till den extraherade mappen under 7-zip.

9. Dubbelklicka på den extraherade mappen så kommer du att se alla filer som användes för att skapa TAR-filen visas.

10.Nu väljer de filer som du vill extrahera till din PC.

11.Högerklicka på den så ser du dialogrutan nedan:

12.Välj 7-zip från högerklicka på snabbmenyn och klicka på Extrahera filer för att extrahera filerna under en specifik mapp eller klicka på Extract Here för att extrahera filerna under samma mapp där TAR-filen finns.

13.Om du valt Extrahera filer måste du ange platsen där du vill extrahera filerna och klicka på OK.

14. Efter extraktionen är 100% klar klickar du på Stäng- knappen.

När du har slutfört stegen ovan navigerar du till den plats där du har extraherat dina filer och du hittar den extraherade mappen eller filerna där.

Hur man öppnar TAR-filer med kommandotolken

Några människor gillar inte att installera någon tredjepartsapplikation på sitt system, och om du är bland sådana människor så oroa dig inte eftersom vi kan komma åt eller öppna TAR-filer med kommandotolken.

Följ stegen nedan för att öppna TAR-fil med hjälp av kommandotolken:

1. Skriv cmd i Windows-sökning, högerklicka sedan på Kommandotolken och välj Kör som administratör.

2.Navigera till platsen där din TAR-fil finns genom att använda cd-kommandot:

Obs! Om du fil finns i C: \ Program Files skriver du cd C: \ Program Files.

3. Skriv nu följande kommando under cmd och tryck på Enter:

tar –xf TAR_filnamn

Obs: Du måste ersätta TAR_file_name med det faktiska namnet på din TAR-fil, t.ex.: tar -xf practice.tar

4.Din TAR-fil kommer att extraheras under samma plats.

Obs: TAR-filen extraheras på samma plats där TAR-filen finns. Och du kan inte manuellt välja den plats där du vill extrahera TAR-filen som du kan med 7-zip.

Rekommenderad:

  • Felsöka problem med internetanslutning i Windows 10
  • Vad är DLNA Server & Hur aktiverar du det i Windows 10?
  • Hur man skapar ett lokalt användarkonto på Windows 10
  • Kontrollera om din enhet är SSD eller HDD i Windows 10

Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp och att du nu enkelt kan öppna TAR-filer (.tar.gz) i Windows 10 med hjälp av 7-zip , men om du fortfarande har några frågor angående denna självstudie, kan du gärna ställa dem i kommentarens avsnitt.

Relaterade Artiklar