Vad är en CSV-fil och hur öppnar jag en .csv-fil?

Vad är en CSV-fil och hur öppnar du .csv-filen? Datorer, telefoner etc. är bra för att lagra olika typer av filer som finns i olika format beroende på deras användning. Exempel: Filerna där du kan göra ändringar är i .docx-format, filer som du bara kan läsa och inte får göra några ändringar är i .pdf-format, om du har tabelldata finns sådana datafiler i .csv format, om du har någon komprimerad fil kommer den att vara i .zip-format, etc. Alla dessa olika formatfiler öppnas på olika sätt. I den här artikeln får du veta vad som är en CSV-fil och hur man öppnar en fil som är i .csv-format.

Vad är en CSV-fil?

CSV står för kommaseparerade värden. CSV-filer är vanliga textfiler separerade med komma och innehåller endast siffror och bokstäver. Alla data som finns i CSV-filen finns i tabellform eller tabellform. Varje rad i filen kallas en datapost. Varje post innehåller ett eller flera fält som är ren text och separerade med kommatecken.

CSV är ett vanligt informationsutbytesformat som används för att utbyta data vanligtvis när det finns en stor mängd data. Nästan alla databaser och konsument-, affärs- och vetenskapliga applikationer som lagrar en stor mängd information stöder detta CSV-format. Den bästa användningen bland alla användningar är att flytta data mellan program i tabellform. Till exempel: Om någon användare vill extrahera vissa data från databasen som är i proprietärt format och vill skicka den till något annat program som kan acceptera ett kalkylblad som använder ett helt annat format, kan databasen exportera sina data i CSV-format som kan enkelt importeras av kalkylarket och kan användas i programmet vart du vill.

Dessa filer kan ibland anropa karakterseparerade värden eller kommatilldelade filer, men vad de kallas är de alltid i CSV-format . De använder oftast komma för att separera värden från varandra, men ibland använder också andra tecken som semikolon för att skilja värdena. Tanken bakom det är att du kan exportera komplexa data från en applikationsfil till CSV-fil och sedan kan du importera den CSV-filen i en annan applikation där du behöver den komplexa informationen. Nedan ges ett exempel på en CSV-fil som öppnas med Notepad.

Ovan visad CSV-fil är mycket enkel och innehåller mycket mindre värde. De kan vara mer komplicerade än så och kan innehålla tusentals rader.

En CSV-fil kan öppnas i vilket program som helst men för bättre förståelse och för de flesta användare visas CSV-filen bäst genom ett kalkylprogram som Microsoft Excel, OpenOffice Calc och Google Docs.

Hur öppnar jag en CSV-fil?

CSV-fil kan ses via Notepad som du har sett ovan. Men i anteckningar separeras värdena med komma som är mycket svårt att läsa. Så det finns ett annat sätt att öppna en .csv-fil med ett kalkylprogram som öppnar CSV-filen i tabellform och där du enkelt kan läsa dem. Det finns tre kalkylprogram där du kan öppna en .csv-fil. Dessa är:

  1. Microsoft excel
  2. OpenOffice Calc
  3. Google Dokument

Metod 1: Öppna en CSV-fil med Microsoft Excel

Om du har Microsoft Excel installerat på din dator öppnas alla CSV-filer som standard i Microsoft Excel när du dubbelklickar på den.

Så här öppnar du CSV-fil med Microsoft Excel:

1.Högerklicka på den CSV-fil du vill öppna.

2.Välj Öppna med från menyraden visas.

3. Från snabbmenyn “Öppna med” väljer du Microsoft Excel och klickar på den.

4. Din CSV-fil öppnas i en tabellform som är mycket lätt att läsa.

Det finns ett annat sätt att öppna en .csv-fil med Microsoft Excel:

1.Öppna Microsoft Excel genom att söka efter det med Windows sökfält.

2.Klicka på sökresultatet i Microsoft Excel så öppnas det.

3.Klicka på File- alternativet tillgängligt i det övre vänstra hörnet.

4.Klicka på Öppna tillgängligt i topppanelen.

5. Navigera till mappen som innehåller filen som du vill öppna.

6.Välja filen i den önskade mappen genom att klicka på den.

7.Näst, klicka på knappen Öppna.

8.Din CSV-fil öppnas i tabellform och läsbar form.

Så genom att använda någon av ovanstående metoder kan du öppna CSV-fil med Microsoft Excel.

Metod 2: Hur man öppnar en CSV-fil med OpenOffice Calc

Om du har OpenOffice installerat på din dator kan du öppna .csv-filerna med OpenOffice Calc. Om ingen annan källa är installerad på din dator bör din .csv-fil automatiskt öppnas i OpenOffice.

1.Högerklicka på den .csv-fil du vill öppna.

2.Välj " Öppna med " från högerklicka på snabbmenyn.

3.Under Open with, välj OpenOffice Calc och klicka på den.

4. Din CSV-fil öppnas nu.

5.Det finns många alternativ som du kan ändra hur du vill visa .csv-filinnehållet, till exempel med hjälp av komma, utrymme, flik, etc.

Metod 3: Hur man öppnar CSV-filen med Google Docs

Om du inte har någon installerad programvara på din dator för att öppna .csv-filerna kan du använda Google Docs online för att öppna csv-filerna.

1. Öppna Google Drive genom att använda den här länken: www.google.com/drive

2.Klicka på Gå till Google Drive.

3.Du kommer att omdirigeras till inloggningssidan. Ange din Gmail-e-postadress och lösenord.

Obs! Om ditt Gmail-konto redan är inloggat omdirigeras du inte till inloggningssidan.

4.Efter inloggad kommer du att omdirigeras till min-enhetssida.

5.Klicka på Min enhet.

6. En rullgardinsmeny visas. Klicka på Ladda upp filer från rullgardinsmenyn.

7. Navigera till mappen som innehåller din CSV-fil.

8.Välja .csv-filen i din önskade mapp och klicka på Öppna- knappen.

9. När din fil laddas upp på Drive ser du en bekräftelsefält i det nedre vänstra hörnet.

10.När uppladdningen är klar, dubbelklickar du på .csv-filen som du just laddade upp för att öppna den.

11. Från rullgardinsmenyn " Öppna med " väljer du Google Sheets.

12. Din CSV-fil öppnas i tabellform där du kan läsa den enkelt och tydligt.

Rekommenderad:

  • Kan du inte logga in på Windows 10? Fixa Windows-inloggningsproblem!
  • Hur du kontrollerar din dators specifikation i Windows 10
  • Fix Startup Repair Infinite Loop på Windows 10/8/7
  • Hur loggar jag ut eller loggar ut från Gmail?

Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp och att du nu enkelt kan öppna vilken .csv-fil som helst med någon av ovanstående metoder, men om du fortfarande har några frågor angående den här självstudien, kan du gärna ställa dem i kommentarens avsnitt.

Relaterade Artiklar